Certyfikaty Certyfikaty

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej  to obszary wyłączone z zagospodarowania. Możliwość cięcia w drzewostanach na tych obszarach zachodzi tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa,  p.poż.,  przejezdności dróg itp.) i każdorazowo musi być uzgodniona z nadleśniczym bądź jego zastępcą.

Celem ochrony terenów różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest między innymi poprawa warunków bytowania i rozwoju organizmów żywych, w tym tych związanych z rozkładającym się drewnem. Dlatego też w ostojach nie usuwa się posuszu oraz wszelkiego martwego drewna tak na pniu jak i leżącego.

Ogólna powierzchnia ostoi różnorodności biologicznej  w Nadleśnictwie Gościno wynosi  1486.94 ha, z czego w leśnictwie Wierzchomino – 391.47 ha, Strachomino – 24.06 ha, Bagicz – 138.84 ha, Grzybowo – 44.88 ha, Karlino – 46.58 ha, Włościbórz – 63.26 ha, Świelubie – 104.14 ha, Pobłocie – 105.94 ha,  Trzynik – 53.25 ha, Dębica – 12.48 ha, Lepino – 124.51 ha, Słowenkowo – 17.62 ha, Sławoborze – 53.52 ha, Ledowo – 104.48 ha, Rymań – 31.32ha, Rzesznikowo – 32.78 ha,  Powalice – 37.64 ha,  Międzyrzecze – 100.17 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Przerwany Marsz" w Gościnie

"Przerwany Marsz" w Gościnie

Drugiego września, w dzień rozpoczęcia roku szkolnego, w Zespole Szkół w Gościnie miała miejsca akcja "Przerwany Marsz" propagowana przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. Przed szkołą odbył się uroczysty apel. Przygotowano również wzruszający program słowno-muzyczny. Po zakończeniu występów delegacja szkoły złożyła kwiaty, aby uczcić pamięć pokolenia „Dzieci Wojny". W apelu brała udział także przedstawicielka Nadleśnictwa Gościno.

 

Zdjęcia: Anna Kurpiewska