Certyfikaty Certyfikaty

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej  to obszary wyłączone z zagospodarowania. Możliwość cięcia w drzewostanach na tych obszarach zachodzi tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. z przyczyn bezpieczeństwa,  p.poż.,  przejezdności dróg itp.) i każdorazowo musi być uzgodniona z nadleśniczym bądź jego zastępcą.

Celem ochrony terenów różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest między innymi poprawa warunków bytowania i rozwoju organizmów żywych, w tym tych związanych z rozkładającym się drewnem. Dlatego też w ostojach nie usuwa się posuszu oraz wszelkiego martwego drewna tak na pniu jak i leżącego.

Ogólna powierzchnia ostoi różnorodności biologicznej  w Nadleśnictwie Gościno wynosi  1486.94 ha, z czego w leśnictwie Wierzchomino – 391.47 ha, Strachomino – 24.06 ha, Bagicz – 138.84 ha, Grzybowo – 44.88 ha, Karlino – 46.58 ha, Włościbórz – 63.26 ha, Świelubie – 104.14 ha, Pobłocie – 105.94 ha,  Trzynik – 53.25 ha, Dębica – 12.48 ha, Lepino – 124.51 ha, Słowenkowo – 17.62 ha, Sławoborze – 53.52 ha, Ledowo – 104.48 ha, Rymań – 31.32ha, Rzesznikowo – 32.78 ha,  Powalice – 37.64 ha,  Międzyrzecze – 100.17 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

100 dębów na 100-lecie TPD

100 dębów na 100-lecie TPD

W dniu 07.11.2019 roku w leśnictwie Bagicz podopieczni z przedszkoli i ognisk wraz z pracownikami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wzięli udział w akcji sadzenia drzew pod nazwą „100 dębów na 100-lecie TPD” zorganizowanej przy współpracy Nadleśnictwa Gościno. 

W wydarzeniu wzięła udział również Pani Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska.

Każdy z uczestników miał możliwość posadzić przygotowane roczne drzewka dębu i grabu. Po kilku słowach wstępu i omówieniu zasad prawidłowego sadzenia drzew, dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do działania. Pomocą służyli leśnicy z Nadleśnictwa Gościno. Dla każdego uczestnika przewidziany był certyfikat oraz upominki od Nadleśnictwa w postaci kolorowanek, magnesów i breloków. Na zakończenie imprezy przygotowany został dla wszystkich poczęstunek przy ognisku. W trakcie akcji przeprowadzono także inne zabawy i konkursy edukacyjne. Na pamiątkowych certyfikatach zostały podane współrzędne pozycji, na której wykonano sadzenie, tak by w przyszłości uczestnicy mogli podziwiać „swoje” drzewa.

Zdj. Pan Marcin Golik