Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Nadleśnictwie Gościno

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Gościno, reprezentowane  przez Nadleśniczego, Pana Krzysztofa Olejnika.

 

2.  Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu:

   a)  prowadzenia działalności gospodarczej,

   b)  prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,

   c)  spełniania obowiązku statystycznego,

   d)  realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz. U.

      z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671.).

 

 3.  Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich treści

      oraz ich poprawiania.

 

     Poniżej znajdują się dwa pliki do pobrania:

     a) jawny rejestr zbiorów danych osobowych,

     b) wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych.

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno"

Wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno"

Zgodnie z regulaminem ogłaszamy wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno".

Wyniki znajdują się w załączonym poniżej pliku PDF.

Prace oceniane były w dniu 21.11.2017 przez komisję w składzie:

- Elżbieta Żmijowska,
- Ewa Olejnik,
- Maciej Paszkiewicz,
- Wiesław Skowroński.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie
i gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!


Rozdanie nagród wraz z wystawą prac nastąpiło w siedzibie Nadleśnictwa Gościno w dniu 24 listopada 2017 roku.