Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Gościno, jak każde inne w Lasach Państwowych, prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzany na 10 lat.
 W Nadleśnictwie obowiązuje aktualnie Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2016-2025 oraz zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska  DLP-I.611.39.2016.LP.
Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gościno określa między innymi  zadania dotyczące:
- etatu miaższościowego użytków rębnych w ilości 743 524 m3 grubizny drewna netto,
- powierzchniowego etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym w ilości 13 519,74 ha,
- projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 2 125,71 ha,
- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu  - 16 632,69 ha,
- ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Trzeciego maja 2017 roku w leśnictwie Bagicz miała miejsce uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Kamień wraz z tablicą umieszczony został w lesie kołobrzeskim, w miejscu, w którym w roku 1807 stacjonował toczący walki o twierdzę Kołobrzeg 1 Pułk Piechoty Legii Poznańskiej. W tym trudnym czasie,  pomimo działań wojennych, polscy żołnierze uczcili uchwaloną zaledwie 16 lat wcześniej Konstytucję 3 maja.

Na pamiątkowej tablicy wyryty więc został napis "W 210 rocznicę obchodów święta konstytucji 3 maja przez 1. Regiment Piechoty Legii Poznańskiej".

Odsłonięcia dokonali prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek oraz Robert Maziarz, pomysłodawca akcji.

 

Foto: miastokolobrzeg.pl