Wydawca treści

Lasy prywatne

W sprawach związanych z lasami prywatnymi prosimy kontaktować się z pracownikiem działu technicznego, Markiem Adamczakiem:
nr tel.  (94)  351 25 17
e-mail:  marek.adamczak@szczecinek.lasy.gov.pl