Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Komunikat w sprawie ASF

Komunikat w sprawie ASF

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ


           Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
                                             wyłącznie świnie i dziki.


Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
•    Po znalezieniu padłego dzika informujemy powiatowego lekarza weterynarii, służby miejskie, miejscowe koło łowieckie lub nadleśnictwo (podając lokalizację).
•    Pod żadnym pozorem nie wywoźmy do lasu odpadów z produktów pochodzenia zwierzęcego, resztek karmy używanej do karmienia zwierząt gospodarskich, zwierząt padłych, obornika, itp.   
•    W lesie nie spuszczajmy psów ze smyczy (mogą one mieć kontakt z padłym dzikiem lub miejscem, gdzie przebywał dzik zarażony ASF).
•    Osoby pracujące w lesie lub przebywające  turystycznie i jednocześnie będące hodowcami świń powinny przestrzegać zasad tzw. bioasekuracji. Zmiana obuwia, ubioru, dezynfekcja – to elementarne zasady postępowania.
•    Nie wolno karmić świń trawą wykoszoną na łąkach śródleśnych lub przyleśnych.
   
Obszerne informacje można znaleźć na stronie https://www.wetgiw.gov.pl