Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Gościno jest sosna zajmująca  60,29 % powierzchni. Udział innych gatunków przedstawia się następująco:
buk – 12,34 %,
olcha – 7,99 %,
brzoza – 7,09 %,
dąb – 5,77 %,
świerk – 5,03 %,
modrzew – 0,65 %,
grab - 0,3 %,
jesion – 0,2 %.
 
Siedliska lasowe zajmują 55,1% powierzchni (12 130,62 ha), natomiast borowe 44,9% (9 720,29 ha) powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa.

Głównymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Gościno są:
BMśw – 7558,67 ha (34,3 %),
LMśw – 5672, 42 ha (25,7 %),
Lśw – 3870,48 ha (17,5 %).

Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują:
Bśw – 1152, 65 ha  (5,3 %),
Ol – 855,55 ha, (3,9%),
LMw – 731,38 ha  (3,4%).

Pozostałe siedliska to:
BMb – 477,56 ha (2,2 %),
BMw – 424,98 ha (1,9 %),
OlJ – 386,72 ha (1,8%),
Lw – 338, 61 ha  (1,5%),
LMb – 275,46 ha (1,3%),
oraz inne występujące symbolicznie.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie

Położenie

Nadleśnictwo Gościno położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Karlino-Miasto, Karlino, Kołobrzeg-Miasto, Kołobrzeg, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie, Brojce i Płoty.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 1078,31 km2, lesistość na poziomie 21,9 %, zaś ilość kompleksów leśnych wynosi 601. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa to  24 533 ha, w tym powierzchnia lasów 22 704 ha. Nadleśnictwo podzielone jest na trzy obręby: Obręb Dygowo (10 547 ha), Obręb Gościno (6 475 ha) i Obręb Rymań (7 511 ha). W skład obrębów wchodzi 18 leśnictw i 1 gospodarstwo szkółkarskie.