Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Gościno jest sosna zajmująca  60,29 % powierzchni. Udział innych gatunków przedstawia się następująco:
buk – 12,34 %,
olcha – 7,99 %,
brzoza – 7,09 %,
dąb – 5,77 %,
świerk – 5,03 %,
modrzew – 0,65 %,
grab - 0,3 %,
jesion – 0,2 %.
 
Siedliska lasowe zajmują 55,1% powierzchni (12 130,62 ha), natomiast borowe 44,9% (9 720,29 ha) powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa.

Głównymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Gościno są:
BMśw – 7558,67 ha (34,3 %),
LMśw – 5672, 42 ha (25,7 %),
Lśw – 3870,48 ha (17,5 %).

Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują:
Bśw – 1152, 65 ha  (5,3 %),
Ol – 855,55 ha, (3,9%),
LMw – 731,38 ha  (3,4%).

Pozostałe siedliska to:
BMb – 477,56 ha (2,2 %),
BMw – 424,98 ha (1,9 %),
OlJ – 386,72 ha (1,8%),
Lw – 338, 61 ha  (1,5%),
LMb – 275,46 ha (1,3%),
oraz inne występujące symbolicznie.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno"

Wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno"

Zgodnie z regulaminem ogłaszamy wyniki konkursu "Spacer po Nadleśnictwie Gościno".

Wyniki znajdują się w załączonym poniżej pliku PDF.

Prace oceniane były w dniu 21.11.2017 przez komisję w składzie:

- Elżbieta Żmijowska,
- Ewa Olejnik,
- Maciej Paszkiewicz,
- Wiesław Skowroński.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie
i gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!


Rozdanie nagród wraz z wystawą prac nastąpiło w siedzibie Nadleśnictwa Gościno w dniu 24 listopada 2017 roku.